J/80 Rub Strake S/S 8"

J/80 Rub Strake S/S 8"
Item# J80-0554081
$6.75

Product Description

J/80 Rub Strake Stainless 8"

* Stainless Steel Rub Strake

* 8"