J/80 Rub Strake S/S 12"

J/80 Rub Strake S/S 12"
Item# J80-0554121
$8.25

Product Description

J/80 Rub Strake Stainless 12"

* Stainless Steel Rub Strake

* 12"