Sunfish Chrome Mainsheet Snap Hook

Sunfish Chrome Mainsheet Snap Hook
Item# 90591-SF
$8.00

Product Description

Sunfish Chrome Mainsheet Snap Hook

* Chrome snap hook that attaches the Sunfish mainsheet to the traveler.